You are currently viewing Unit Hal Ehwal Akademik

Unit Hal Ehwal Akademik

Unit Hal Ehwal Akademik (UHEA) UCB bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di UCB. UHEA UCB turut menyediakan dan memberi khidmat sokongan untuk membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, UHEA UCB juga membantu unit-unit lain berkenaan hal-hal peperiksaan serta urusan-urusan akademik yang berkaitan seperti maklumat pengajian pelajar serta urusan staf akademik.

Visi

Menjadi sebuah unit yang cemerlang dalam mengurus dan mentadbir hal ehwal  akademik dengan efektif dan efisien.

Misi

Menguruskan rekod secara sistematik dan terkini serta memberi khidmat yang terbaik bagi memastikan keberkesanan pengurusan berkaitan akademik, peperiksaan dan pelajar.

Fungsi Utama

  • Pengurusan Rekod Pelajar
  • Menyimpan maklumat pelajar / fail peribadi pelajar
  • Mengemaskini maklumat dalam fail peribadi pelajar.
  • Pendaftaran pelajar setiap semester
  • Pengambilan slip menduduki / keputusan peperiksaan
  • Pendaftaran graduasi dan urus setia konvokesyen
  • Permohonan penangguhan pengajian
  • Permohonan tamat pengajian
  • Permohonan pertukaran program
  • Surat pengesahan pelajar